Редакција

News1.mkАктуелноОхрид

Порталите на OneMedia.mk, 2021 година ја завршуваат со 7.000.000 кликови кои ги кликнале над 1.500.000 читатели

Порталите News1.mk Ohrid1.com Lifestyle.mk 2021 година ја завршуваат со 7.000.000 кликови кои ги кликнале над 1.500.000 луѓе. Околу 70 %...

АктуелноОхрид

Пецаков: Советот го усвои Буџетот за 2022 година, истиот е реален, а наша обврска е да обезбедиме голема реализација на истиот

Советот на Општина Охрид, денес, го усвои буџетот за 2022 година, во кој се предвидуваат: ✔Капитални инвестици ✔Инвестиции во инфраструктурата...

АктуелноОхрид

Советникот Наумоски ја поддржува инцијативата на Здружението на охридските дуќанџии – тие бараат да работат и во недели и празници

Независниот советникот Антонио Наумоски , изјавува дека ја поддржува инцијативата на Здружението на дуќанџии од Охрид ,,Чаршиски Еснаф“ изјавена против...

1 410 411 412 425
Page 411 of 425