News1.mk

Почина Благоја Јанаков, професор на Филозофскиот факултет во Скопје

По кратко боледување, на 68-годишна возраст вчера во Скопје почина Благоја Јанаков, професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Како што соопшти Деканатот на Факултетот, проф. Јанаков по основното и гимназиското образование во родниот Велес студирал психологија во Белград каде го оформил своето високо образование на сите студиски циклуси.

На Филозофскиот факултет во Скопје се вработил во 1989 година како асистент, а по докторирањето на Универзитетот во Белград во 1991 година е избран за доцент за предметот Психологија на личност при Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Четири години подоцна избран е во звањето вонреден професор. Во звањето редовен професор првпат е избран во 2001 година, а потоа реизбран во 2006 година.

Предавал на Природно-математичкиот факултет, Факултетот за ликовни уметности и Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. На додипломските студии ги предавал предметите Личност, Теории за личноста и Психологија на личен развој.

На последипломските студии предавал околу 25 години. Предавал и на докторските студии, повеќе од 15 години водел едукативни групи за личен развој и интегративна психотерапија. Активно учествувал во голем број домашни, регионални и меѓународни научни и стручни собири. Учествувал во бројни работилници, едукативни групи и семинари. Завршил и четиригодишна едукација по гешталт терапија.

-Сепак, најмногу ќе остане запаметен меѓу колегите и студентите како професор кој држеше предавања од кои многу можеше да се научи, бидејќи освен теоретско знаење имаше и големо практично искуство кое несебично го споделуваше. Како човек секогаш слушаше внимателно, трпеливо и смирено, а љубовта кон психологијата активно ја покажуваше постојано залагајќи се за нејзина афирмација во земјава и надвор. Зад себе остави силен печат кај многу генерации психолози кои учеа од него и со тоа засекогаш го обезбеди своето место во вечноста на нашето високо образование и на психологијата како професија, соопшти Деканатот на Филозофскиот факултет.

извор: МИА