АктуелноВидеаВидеоОхрид

(ВИДЕО) Се гордееме со делата на Охридскиот архитект и конзерватор Тодор Паскали – „Куќата на Робевци“, „Св. Пантелејмон“, Хотелот „Бисер“ …

Да не се заборават делата на Охридскиот архитект и конзерватор Тодор Паскали. Македонска АРХитектура Денешната објава ја посвети на еден од доајените на конзервацијата и реставрацијата на македонското културно наследство – архитект Тодор Паскали. Истражувач, проектант, публицист и добитник на републичката награда „11 Октомври“ за својата долгогодишна активност во полето на заштита на спомениците на културата.

„Архитектонскиот опус на Тодор Паскали е пред сѐ одраз на неговиот карактер: едноставност, скромност, искреност, хуманизам и пиетет кон традицијата. Неговиот архитектонски говор е народен и во него ја откриваме онаа архитектонска мудрост што ја има во записите на Марко Цепенков. Ако за вистинската уметност не се потребни зборови за да се искажат вредностите и квалитетите, тогаш за дејноста на Паскали не треба да се пишува. Таа се гледа, се чувствува и се доживува како музичка композиција во која се вградени акордите, пасажите и темите чии корени се положени во народниот мелос, објави marh.mk.

Кариерата на архитектот Паскали се карактеризира со паралелно работење на проекти од конзервацијата на градителското наследство и работа на архитектонски проекти. Тој специфичен спој на работни задачи влијае врз изразот во проектирањето, односно духот на традицијата се насетува и во неговата архитектура. Позначајни реализации се:

-Хотелот „Бисер“ во Калишта, Струга (1970)

-Хотел „Белград“ во Струга (1988)

-Ресторан во манастирот „Св. Наум“ (1982)

-Црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Кавадарци (2000)

-Црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во Македонска Каменица (1998)

Тодор Паскали е еден од главните иницијатори за основање на работилницата, односно на ателјето за уметничка резба при Заводот за заштита на спомениците на културата во Охрид во 1975 година.

Основното и средното образование Паскали го завршил во неговиот роден град Охрид. Дипломира на Техничкиот факултет во Скопје – отсек архитектура во 1961 година. Од 1965 година па се до своето пензионирање во 1996 година тој е во служба на спомениците на културата. За него археологот Паско Кузман вика дека со својата деноноќна посветеност, Тодор Паскали е буквално вграден во неговите дела.

Паскали работи како архитект – конзерватор во Заводот за заштита на спомениците на културата, каде подоцна е назначен како директор на оваа институција. Во областа на заштитата на културното наследство изработил и реализирал повеќе проекти. Најзначајни се:

-Реставрацијата на Куќата на Робевци во Охрид (1979)

-Конзервација на црквата „Св. Ѓорѓи“ во Старо Нагоричане, Кумановско (1965)

-Конзервација на црквата „Св. Богородица“ во Матејче, Кумановски (1965)

-Конзервација на црквата „Св. Пантелејмон“ на Плаошник, Охрид

-Конзервација на црквата „Св. Никола Болнички“ во Охрид

-Конзервација на Самоиловата тврдина во Охрид

 

Автор на статија: 

извор: marh.mk.

 

 /  /  /