АктуелноНаш изборОхрид

Реализирани проекти во првиот квартал од oваа година

Во првиот квартал (1.1 – 31.3) од 2022 г. од Програмите се реализирани следните активности:
1️⃣Изградба на системи за водоснабдување
✅Замена на водоводна линија на улиците „Ирена Гинова Мирка“, „Бранко Шотра“, дел од „Македонски Просветители“;
✅Девијација на водоводна линија на улиците „Будва“, и „Никола Карев“;
✅Изведба на водоводна линија на ул. „Григор Прличев“;
✅Изместување на водоводна линија на ул. „Дејан Војвода”;
✅Санација на водоводна и одводна мрежа во ООУ ,,Братство Единство”-Лескајца.
2️⃣Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадна вода
✅Изведба на фекална канализација на улиците „Будва“ во фази, на дел од: „Петрино“, Велгошти, „Винковачка“, на крак на ул. „Ирена Гинова Мирка“;
✅Промена и санација на фекална и атмосферска канализација на ул. „Македонски Просветители“;
✅Изготвен е технички проект и избран е изведувач за изведба и санација на фекална канализација на дел од ул. „Даме Груев“;
✅Чистење и санација на атмосферска канализација во Лескоец;
✅Изведба на пропустен канал во Куратица;
✅Изготвена е проектна задача и избран е оператор за изработка на проект за изведба на канализационен систем во Трпејца.
🗣Работа и проекти во интерес на охриѓани и Охрид!
-oбјави на својот Фб профил советникот Печо Божиноски од ВМРО ДПМНЕ.