АктуелноОхрид

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипед во 2022 година

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година и Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипед во 2022 година со бр.08-2982/6 од  15.03.2022 година, општина Охрид објавува:

 

Повќе на линкот