Наш ИзборНаш изборОхрид

Неделен преглед на теренски активности на ЈП „Водовод“

Екипите на ЈП ВОДОВОД Охрид, во периодот од 3ти до 9ти Јуни, покрај редовните проверки и теренски активности , интервенираа на неколку локации во Охрид и околината, со цел непречено и квалитетно водоснабдување за сите корисници.
🛠 Отстранети се дефекти на следните локации:
– „Караорман“ (2 дефекти)
– „Кузман Капидан“ (2 дефекти)
– „Гоце Делчев“ (2 дефекти)
– „Питу Гули“
– „Стив Наумов“
– „Галичица“ (2 дефекти)
– „АСНОМ“
– „Сатеска“
– „Железничка“ (2 дефекти)
– „Јане Сандански“
– „1ва Мак.Ударна Бригада“
– „Дејан Војвода“
– „7ми Ноември“
– Нас.Елешец
– С.Лескоец (3 дефекти)
– Нас.Коњско