Наш ИзборНаш изборОхрид

(ВИДЕО) Чавки и гаврани се гоштеваат со езерската флора и фауна на “заштитениот” кеј во Охрид

Еколошките здруженија направија се да го држат блокиран процесот за реконструкција на Кеј Македонија во Охрид и сега состојбата е ваква:

– нема заштитен ивал ѕид кој ќе ја враќаше водата назад во езерото и кејот ќе беше сув.

– на кејот брановите исфрлаат езерска флора и фауна со која се хранат чавки и гаврани ( езерскиот жив свет не е во нивниот синџир на исхрана )

– водата го корне заштитениот бекатонот и го носи во езерото. – градот постојано купува нив бекатон и ги пополнува дупките кои ги прави езерото.

https://www.youtube.com/watch?v=nPQlSqf406E