Охрид

(ВИДЕО) Лебед напаѓа капач на испустот на Црн Дрим во Струга.

Лебед напаѓа капач на испустот на Црн Дрим во Струга.
Like