Охрид

Изгубена сообраќајна дозвола во центарот на Охрид!

Изгубена е сообраќајна дозвола за возило со регистарски таблички BT 1366RB во центарто на Охрид.
Се моли чесниот пронаоѓач да се јави на телефонскиот број  075-206-640.
Селдува награда