Акција за подигнување зелен отпад од Радојца Новичиќ – Ohrid1
недела, февруари 25, 2024
АктуелноНаш ИзборНаш изборОхрид

Акција за подигнување зелен отпад од Радојца Новичиќ

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 19.11.2022 год.(сабота) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и др.) од У.З.14 Радојца Новичиќ
☎Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат најдоцна до 07.00 часот на 19.11.2022 година и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075-495-428, кој функционира секој ден во неделата во периодот 07.00 часот-21.00 часот; Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад
📍Ова е последната редовна акција за подигнување кабаст и зелен отпад кои беа предвидени во годишниот календар за 2022 год