Јавен оглас за добивање на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници – Ohrid1
четврток, февруари 22, 2024
АктуелноОхрид

Јавен оглас за добивање на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 08-7951/10 донесена на седницата на Совет  одржана на ден 11.06.2015 година, Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр.08-12305/34 од 06.12.2021 и  Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр.08-653/12 од 31.01.2022 година, Oпштина Охрид објавува:

Повеќе на следниот ЛИНК