АктуелноОхрид

Изградба на втора обиколница во Вевчани

По интензивните преговори и средби со претставници од Министерството за транспорт и врски, Владата на Република Македонија донесе Одлука за дополнување на Одлуката за категоризација на државните патишта со која што Вишни – Горна Белица – Вевчани станува регионален пат (врска со Р2240).
Изградбата на овој пат ќе биде по принципот по која што се изгради првата заобиколница околу Вевчани.