АктуелноОхрид

Информација за возен ред за сезонски превоз на патници

Согласно решението за избор за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници, донесено од страна на Градоначалникот на општина Охрид, како најповолни по пакет линии се избрани следните превозници:

ПАКЕТ ЛИНИЈА
СОГЛАСНО ПОСТОЈНАТА ОДЛУКА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ, МАКСИМАЛНАТА ЦЕНА НА БИЛЕТОТ ПО ПАТНИК ТРЕБА ДА ИЗНЕСУВА:

Охрид-Св.Стефан -Охрид 30 денари
Охрид-Лагадин-Охрид 40 денари
Охрид-Градиште-Охрид 70 денари
БРОЈ НА ПАКЕТ ЛИНИЈА И НАЗИВ НА ПРЕВОЗНИК

1 Омега 2006 ДООЕЛ

2 Ина П Компани ДОО

4 Трансфер Турист ДООЕЛ Охрид

5 Бале Турс ДООЕЛ

6 Галеб АД

7 Дебарца Експрес ДООЕЛ

8 АБ Вип Турс ДООЕЛ Охрид

10 Класик Компани ДООЕЛ

11 Кеди Мобил ДООЕЛ Охрид

12 Димакс Травел ДООЕЛ

13 Алма-Компани ДООЕЛ Охрид

14 Виа Орбита ДООЕЛ

15 Ластовица Експрес ДООЕЛ

17 Мики-Компани ИМП ДООЕЛ

Телефон за контакт за пријавување во случај на непочитување на возниот ред и максималната цена утврдена во Одлука на Совет:

046/262-492, ЛОКАЛ 206 – ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

повеќе на ЛИНКОТ 

 

општина Охрид