АктуелноНаш ИзборНаш изборОхрид

Усвоени неколку одлуки на денешната седница на Советот на општина Охрид

На 12-тата седница на Советот на Општина Охрид ги усвоивме следните одлуки:
✅6.000.000 денари за субвенционирање на линиски превоз на патници како дополнување во Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај Ј6.
✅1.000.000 денари за уредување на велосипедски патеки како дополнување во Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација со што вкупниот износ за хоризонтална сигнализација е 5.850.000 денари, а вкупниот износ на оваа програма од 7.250.000 ден. сега е 8.250.000 ден.
✅500.000 денари остануваат за изградба на велосипедска патека Охрид – Свети Стефан како дел од Програмата за уредување на градежно земјиште.
✅300.000 денари предвидени за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии и субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид согласно Правилникот:
➡️Директна еднократна парична помош за регистрирање на дејност занаетчија. Висината на субвенциите е максимални 12.000 ден.
➡️Субвенционирање на занаетчии регистрирани во Регионалната занаетчиска комора, за набавка на репроматеријали, алати или машини потребни за вршење на дејноста. Висината на субвенциите е максимални 50.000 ден.
✅1.614.278 денари за партиципација и сопствено учество на Општината во проектот „Набавка на механизација за јавните комунални претпријатија во регионот“, аплициран до Бирото за регионален развој во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година, со кој е предвидена набавка на:
➡️Камион Кипер со двојна кабина за потребите на ЈП „Водовод“;
➡️Трактор, тракторска кабина и тракторска приколка за шмукање на фекалии за потребите на ЈП „Нискоградба“;
➡️Трактор Ландини Дисковери 75 со кабина, Плуг за чистење снег со предна хидраулика за трактор и Соларка N 065 со капацитет од 1000 литри за потребите на ЈП „Охридски Комуналец“.
✅Давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид за степен на ограничување на паркирање (зонско паркирање) со која:
➡️За првпат се воведува Хуманитарен паркинг со две паркинг места на ул. „Кеј Македонија“.
✅На седницата беа усвоени и предлог-одлуките за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградени објекти,
-напиша во својата ФБ објава советникот од ВМРО ДПМНЕ, Перчо Божиноски.