АктуелноОхрид

Црвен крст Струга со обука за спасители на вода

За капалишта со отворени води
Право за пријавување имаат сите лица кои:
-се возраст од 17 години,
се психифизички способни
Кандидатот се стекнува со:
Нацјонална лиценца за спасител на отвирени вода
Пријавувањето ке биде во перидот од 07.062022 год до 15.06.2022 год.
Во просториите на Црвен крст Струга, или на тел: 071398424, email: struga@redcross.org.mk
Црвен крст Струга