АктуелноНаш изборНаш ИзборОхрид

Општина Охрид објави два конкурси и еден јавен повик

Во насока на поддршка во спортот, денеска, објавивме два конкурси и еден јавен повик и тоа:
📌КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ВО ИЗБОРОТ НА НАЈУСПЕШНИ СПОРТИСТКИ И СПОРТИСТИ, ТРЕНЕР И СПОРТСКА ЕКИПА НА ОХРИД, ЗА 2021 ГОДИНА
📌 КОНКУРС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ПРЕКУ СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ НА ЈП,, БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ”-ОХРИД
📌 ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМИ ОД СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ, СПОРТИСТИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fohrid.gov.mk%2F%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%2583%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%259a%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%259f%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%2F%3Ffbclid%3DIwAR05-ZYfx-enJnDdUrxszhLiKn4BLvEr3wAHn2XEARxmeIhxhkcXSjsuYr4&h=AT2-8r_nvQ1p2yyQUQpyIxruN6t6WAy1DvDddIU4y8E81p1aB2DRUG_0zdu7qIj3RR1lnSUuMkcZBrVWPWPc0Yswd0TP17SFfBiP7zFTMOIkNL_hDcUbrBaTOfgvXAAMWA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT33U65M_h0YDJ8Vj7CckYAWmyUwZCmjVOuQB8WpRqr3Mlxw_TIAj5NlK7HP5h4W8pgwvZ2LZ2h_7f7Y_goW01gEQTjdRoqX7k0ZGzG8HbFvGamb_3PRf7NSmPApCb71Qg9HnRP3OplOIMSkUcrqVSOt9uWUsEfdjRkb6ErIEvcpEtDveMFLuKplJU_4J_Syy_vJ4FEq
Ги повикувам сите заинтересирани внимателно да ги разгледаат и со целокупната документација да поднесат апликации, пишува во својата ФБ објава градоначалникот Пецаков.