Наш ИзборНаш изборОхрид

(ФОТО) Голем број активности на ЈП Охридски Комуналец за чист град и приградски населби

Се реализира акција за расчистување на диви депонии во с. Рамне и с.Косел од каде се подигнати 46 м3 кабаст и зелен отпад
✅Се спроведоа активности за одржување на јавна чистота во селата Подмоље, Рамне, Велестово, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, населба Грашница и кај детското игралиште во населба Видобишта
✅Вонредни активности за местење кај прекопите ул. 7-ми Ноември, ул. Железничка, ул. Ариф Мустафа и во близина на зградите каде се одвиваат градежни активности во населба Бејбунар
✅По барање на сообраќајна полиција интервенирано кај запалено возило и кај сообраќајна незгода
✅Во централното градско подрачје и пешачки патеки корпите за ситен комунален отпад се празнат секојдневно во три смени.