Охрид

Оралните хирурзи во сабота во Охрид ќе дискутираат на тема: “Современа парадигма во оралната и имплантната хирургија-Помалку е повеќе”

на 23.09.2023 год. со почеток во 10ч во организација на МСД-Здружение на специјалисти по орална хирургија во Хотел Unique-Охрид ќе се одржи симпозиум со меѓународно учество на тема:

“Современа парадигма во оралната и имплантната хирургија-Помалку е повеќе”

На симпозиумот за првпат ке бидат актуелизирани орални манифестации на заболувањата: целијакија и интолеранција на храна, и воедно ќе биде на највисоко стручно ниво дискутиран современиот пристап кон терапијата на овие пациенти од бралнохируршки аспект

фото: Архива