четврток, февруари 29, 2024
Охрид

(ФОТО) Црква Свети Симеон Столпник во Куратица , верско место кое оддава посебна христијанска енергија

Црквата Св. Симеон Столпник во селото Куратица,сместена во самиот центар на селото, претставува вистинско богатство на македонската културна и религиозна историја.  Денес, Црквата Св. Симеон Столпник станува објект на внимание на верниците и културната јавност.

Свети Симеон Столпник е најнова селска црква во охридското село Куратица која е сместена над самото средсело. Стара црква беше срушена па наново започна со градба на 28 февруари 2013 година, кога беше поставен камен темелникот. Црквата постое на самото место и во минатото.

 

Според историчарите, црквата била изградена во 14-тиот век и се смета за едно од најважните сведоштва на средновековната православна архитектура во регионот. Станува збор за прекрасна црква во изразит стил на македонскиот средновековен монументален градеж.

Особеност на црквата е иконостасот, на кој можеме да го видиме извонредниот талент и прецизност на македонските иконописци од тоа време. Црквата ги задржала бројните икони и слики кои преку годините се сочувани како дел од македонското културно наследство.

Сепак, последните години, Црквата Св. Симеон Столпник била изложена на природни и антропогени претпоставки кои ја загрозуваа нејзината состојба. Заслуга на група страстни заштитници и донатори, престојот на црквата бил реновиран и воскреснат во својата старинска слава.

Со цел да се обележи овој значаен момент, по повод празникот  се одржа богослужба . Црквата Св. Симеон Столпник станува привлечен објект на посета и истражување за сите кои се интересирани за историјата и културата на Македонија.

Со обновата на Црквата Св. Симеон Столпник, Куратица го одбележува своето наследство и го прикажува на светот како едно од најзначајните места на религиозен и културен интерес во регионот.