Охрид

(ВИДЕО) Пештерна црква Свети Архангел Михаил во Радожда, поглед кој ве понесува како да сте во рајот

Во сликата и природата од Радожда, еден од живописните предели во Македонија, се скриени многу богатства од историјата и културата на оваа земја. Еден од најзначајните симболи на овој историски населбиштен центар е Пештерната црква св. Архангел Михаил.

Оваа црква, која е често наречена и „Белата црква“, е изградена во 14-ти век и се сместува во природна пештерна формација, што ја прави уникатна и несекојдневна. Црквата св. Архангел Михаил е пример за вистинско мајсторство на средновековните градители и сликари, кои оставиле свој печат на ова уникатно парче  уметност.

Оваа црква не е само место за религиозно посетување , туку и најдобар пример за синтеза на христијанската вера и националниот идентитет на Македонија. Внатрешниот дел на црквата е украсен со фрески кои го прикажуваат животот и делата на светеците и сцени од Библијата.

Пештерната црква св. Архангел Михаил во Радожда привлекува многу посетители и научници од целиот свет и е важен дел од македонското културно наследство. Таа не потсетува  на богатата историја и наследство на овој регион и се чува како скривница што треба да се чува и прославува за идните поколенија.