АктуелноОхрид

ОЕМУЦ со важни информации за матурантите!

Сите матуранти на денот на испитот по избраниот предмет треба да ги прочитаат упатствата на насловната страна на тест книшката.
За мајчините јазици (македонски, албански и турски јазик):
– да пишуваат со ракописно писмо. Кандидатите кои одговараат на македонски јазик треба да пишуваат со ракописно кирилично писмо.
За странските јазици (англсики, германски, француски, руски)
– внимателно да ги читаат инструкциите на секоја задача пред да почнат со одговарање на прашањата.
За сите предмети:
-Да НЕ препишуваат!!! (сите утврдени преписи од оценувачите се оценуваат со 0 поени)
-Да ги пренесат одговорите во Листата за ученик (ја добиваат заедно со тест книшката на денот на испитот).
-Да внимаваат при пренесување на одговорите во листата за ученик (да ги бојат крукчињата според даденото упатство на самиот лист).
-Да не ги пречкртуваат или бришат веќе пренесените одговори во листата за ученик.
-Да пишуваат исклучиво со пенкало кое пишува сино.Одговорите со молив или со пенкало во друга боја се оценуваат со 0 поени.
-Да не го пишуваат името и презимето во тест книшката или во некоја од задачите.
-инфрмираат од ОЕМУЦ Св.Наум Охридски Охрид.