АктуелноОхрид

Се свикува собир на граѓани во Подмоље, Горно и Долно Лакочереј и Орман

општина Охрид