АктуелноОхрид

Јавен повик за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид

Согласно Програмата АО-Совет на општина Охрид за 2022 година („Службен гласник на општина Охрид “ бр.08-13561/32 од 29.12.2021) и Одлуката за донесување Правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид со бр.08-1332/8 од 10.02.2022 година објавен во службен гласник на општина Охрид, Одлуката за изменување на Правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид со бр.08-4989/14 од 18.04.2022 година објавен во службен гласник на општина Охрид,  објавува

 

повеќе ТУКА