(ВИДЕО) Презентиран проектот за реконструкција и модернизација на Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Свети Стефан” – Ohrid1
четврток, февруари 22, 2024
АктуелноВидеаОхрид

(ВИДЕО) Презентиран проектот за реконструкција и модернизација на Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Свети Стефан”

Презентиран проектот за реконструкција и модернизација на Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Свети Стефан” во Охрид.

Буџетот на проектот тежи нешто повеќе од 23,4 милиони денари, и согласно пресметката средствата ќе бидат вложени во темелна реконструкција со цел, првостепено, да се подигне нивото на енергетската ефикасност на објектот. Со тоа ќе се овозможи перманентно користење на капацитетот во текот на годината, и зголемување на бројката на пациентите што ќе бидат опфатени во процесот на лекување и рехабилитација. Покрај во оваа компонента, значаен дел на средства ќе бидат вложени во дигитализација на услугите, како и набавка на опрема за прецизна дијагностика на пациентите.

Со оваа мошне значајна инвестиција уште повеќе ќе се подигне нивото на квалитет на услугите на единствената здравствена установа во државава која изведува кардиолошка рехабилитација на пациенти од целата територија, а во која од 2006 година се изведуваат и интервенции од областа на интензивна кардиологија.

Средствата со кои се финансираат инвестициските проекти се обезбедени од националниот буџет преку Министерството за локална самоуправа и од страна на Швајцарската конфедерација преку агенцијата за развој и соработка (SDC) во рамките на Грантовата шема од проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, а со значителна сума во зафатите во Охрид ќе учествува и самата болница.

Видео:Охрид 1