Охриѓанецот Ѓорги Љатко раскажува за Охриѓани и плажите во Охрид некогаш – за плажата кај ПТТ, Лабино, Канео …

Месец јуни, најбрезгрижен период за деца.Главен муабет беше кога ќе ојме на плажа. Првата плажа ни беше Палас к’j дрвеното пристанишче. зато шо беше плитко.За да ојш на крајот од пристанишчето се плашчаше и таму одеа поголемите. Ко пораснавме малку, почнавме да ојме ПТТ, таму е подлабоко. Од „Горна Влашка Мала“ идаја по улицава „Јане … Продолжи со читање Охриѓанецот Ѓорги Љатко раскажува за Охриѓани и плажите во Охрид некогаш – за плажата кај ПТТ, Лабино, Канео …