Со интервјуа на кандидатите продолжува изборот на нови антикорупционери

На седница на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата денеска ќе бидат интервјуирани пријавените кандидати на огласот за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.

На огласот што го објави Собранието и кој траеше од 22 до 27-ми минатиот месец, според последните информации, биле пријавени околу 60 кандидати.

Интервјуата на кандидатите ќе се пренесуваат директно на Македонската телевизија, а ќе ги водат претставници од Македонската академија на науките и уметностите, Интерпарламентарната унија и здруженија на граѓани што се занимаваат со антикорупција.

Претходно беше избрана седумчлена Комисија за селекција на кандидатите за претседател и за членови на Државната комисија за спречување на корупција. Од редовите на пратениците ја сочинуваат Мухамед Зекири од СДСМ, Атран Груби од ДУИ, Зоран Илијоски од ВМРО-ДПМНЕ и Владанка Авировиќ  од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, додека Драги Целевски е номиниран од Народниот правобранител, а Сабина Факиќ и Бесим Небиу како претставници на здруженијата односно фондации назначени за членови во Советот за соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор.Роковите за избор на првиот состав на антикорупциската комисија, според новиот закон, се скратени со цел новата комисија да се формира пред да почне кампањата за претседателските избори.Како што е наведено во огласот, се избираат претседател на комисијата и шест члена со мандат од пет години, кои нема да имаат право на повторен реизбор. При изборот, според новиот Закон за спречување на корупцијата и судир на интересите, ќе важи принципот на соодветна и правична застапеност и принципот на еднаква родова застапеност.

Новиот Закон за спречување на корупцијата предвидува за претседател и членови на ДКСК да не може да биде избрано лице кое во последните 10 години било донатор на политичка партија, пратеник или член на Влада. Воедно новите членови мораат да имаат шестгодишно работно искуство во областите на откривање или спречување на корупцијата, владеење на правото и да имаат завршено правни, економски, политиколошки или комуникациски студии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close