“Охрид има План Б”: План за заштита и управување со просторот околу изворите во Св.Наум

-Развивање и спроведување на план за заштита и управување со поширокиот простор околу изворите во Свети Наум,

– Подготовка и развивање на програма за заштита и управување со појасите на трската,

-Затворање на постојните депонии во Буково и Струга со ремедијација на истите,

-Затворање на илегалните депонии во селските средини и ремедијација на истите,

истакнуваат од Независна листа Антонио Наумоски “Охрид има План Б”

Close