Збратимување на градот Охрид со градот Огроџењец-Република Полска

Советот на општина Охрид утре 24 септември ќе ја одржи 65. седница. На неа предвидена е само една точка од Дневниот ред, а тоа е Предлог – Одлука за збратимување на градот Охрид со градот Огроџењец-Република Полска.

Седницата ќе се одржи во општинската зграда, со почеток во 13 часот.

 

Close