Апел за помош за малиот Јаков

Потребна е помош за малиот Јаков кој на само свои две годинки мораше да помине низ две тешки операции за два пати да му биде отстранет тумор, при што го изгубил и едниот бубрег. Поради  специфичната моментална здраствена состојба, малиот Јаков мора итно  да замине во странство за да го продолжи своето лекување, за што се потребни финансиски средства.

Донациите може да се остварат преку жиро сметката: Стопанска Банка – 20000 148 174 0176 – Елена Јанакиев  IBAN – MK0720000 387 639 2077 SWIFT Cod – STOBMK2X и преку телефонските броеви 143113 ТЕЛЕКОМ – 143476 А1.

Close