Продолжува реконструкцијата на улицата ” Јане Сандаски”

Охрид последниве месеци е претворен го големо инфраструктурно градилиште, а се работи на санација и обнова на инфраструктурата речиси на целата урбана зона на градот. Денес се поставуваше новата траса на канализациониот систем на улицата Јане Сандански.
 Фото: Охрид1
КОМЕРЦИЈАЛНА ОБЈАВА

Close