(ВИДЕО) Реката Сушица затрупана со пластичен отпад

Гранките во реката Сушица задржале скоро еден камион пластичен отпад во водотекот на периферијата од Охрид. Оваа глетка го отвора прашањето колку камиони пластика не се задржале и стигнале во Охридско Езеро.
Да се поставува прашање за умот ( акалот ) на народот кој живее во Охрид нема потреба, здравиот разум во градот одамна не постои.

Close