(ВИДЕО) Осветена водата во Охридското Езеро, охриѓани доследни на вековната традиција

Охриѓани доследни на вековната традиција. И покрај ниските температури голем број  граѓани се искапија во осветената Езерска вода.

Прв во Езерото со крстот во рака влезе Никола Чорбе, кој го фати крстот во Варош кој се фрлаше во црковен казан, а по него останатите.

Како што е редот капачите првично три пати ја пееја песната Во Јордание.

Во Јордање крештајусја Тебја Господи,

Троическое јависја Поклонение.

Родителе со глас Свидетелство ваше тебје,

Возљубљенога тја сина Именуја.

И дух видје голубиње Известуваше словесе Утврждение.

Јављенсја Христе Боже И мир просвеиште Слава тебја…

 

Close