Дванаесет милиони квадратни километри земја ќе потонат до 2040. година

Според податоците на новото истражување, до 2040. година ќе потопнат 12 милиони квадратни километри земја.

„Спуштањето на површината на копното е потенцијално разорна опасност што може да биде предизвика низа природни и антропогени предизвикувачи, но тоа главно е резултат на цврстата или течна мобилизација под површината“, се наведува во истражувањето.

Причините се претежно резултат на човечката активност, како што е црпење на нафта, природен гас и подземни води.

Close