Студенчишко Блато ќе се прогласи за заштитено подрачје

Владата донесе и Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот Студенчишко блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природа и Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категоријата заштитен предел, со што МЖСПП ќе може да ги започне постапките за прогласување согласно законските процедури.

„Денес една одлична. Студенчишко Блато ќе се прогласи за заштитено подрачје. Вредеше таа долгогодишна борба“, вели  Дејан Пановски, Координатор на Дримскиот проект.

Close