Музичкото училиште “Методи Патчев” со физичка настава само за избраниот инструмент

Согласност за настава со физичко присуство се дава и за музичкото училиште “Методи Патчев’, за кое што се вели дека тоа ќе се реализира со подготвен план од училиштето само за индивидуална настава за избраниот инструмент, со согласност на родителот и со почитување на заштитните епидемиолошки мерки пропишани во протоколот за настава со физичко присуство.

Во поглед на ова училиште, не се дава согласност за наставата со физичко присуство за учениците по теоретски предмети солфеж, хор, оркестар и хорско пеење.

Close