Нов видиковец на патот за Велестово

Општина Охрид направи атрактивен видиковец на патот кој води до познатото село Велестово. Поставени се клупи, направен е покриен дел, хортикултурно се уредува, а поставени се и нови клупи, со што од едно запуштено место станува атрактивна локација за туристите и рекреативците. Изведувач на работите е ЈП Градски Гробишта Охрид.

Close