(ВИДЕО) Жена краде цвеќе во центарот на Охрид

Видео снимка на која се гледа повозрасна госпоѓа како корне цвеќе пред казино во центарот на Охрид само покажува дека некои појави остануваат исти со години наназад. Госпоѓата го корне свеќето од саксијата и си го става во најлончето кое го носи со неа по што се оддалечува ( веорјатно оди дома да го сади цвеќето ).

Пред неколку години, друга ѓоспоѓа испразни сакции пред влез во апартмани во центарот на Охрид.

Close