Тодороска: Време е Државниот архв да се врати на старото место каде што припаѓа

Државниот архив е најважната зграда во секоја држава. Во него се чуваат најзначајните документи од секоја држава од историјата, од минатото, од сегашноста, веројатно и од иднината. Во државниот архив се чуваат документи кои што ги донеле најважните одлуки за една држава, меѓутоа државниот архив на Република Македонија во 2012-та беше преселен во неговата стара зграда, во место кое што ни најмалку одговара за чување на нашата неизбришлива историја.

Денес Државниот архив се наоѓа покрај Вардар, онаму каде што државните документи , документацијата за нашата историја може многу лесно да пропадне, онаму каде што ги однесоа оние кои денес тврдат дека денес можат да обновуваат.

Она што можам да го кажам е тоа никогаш повеќе обновувачите да не дојдат на власт. Она што можеа другите да о вратат, Држвниот архив во својата стара зграда, не го направија. Значи ниту можат, ниту обновуваат.

Затоа време е да гласаме за “Демократи”, време е да заокржиме за бројот 2. Време е Државниот архив да си се врати во својата стара зграда.

Close