Бачев: Ќе спречиме федерализација

 

Ова е нашата платформа насловена како “Битка за Македонија” , која се дели низ Македонија во 100 000 примероци. Во неа има 10 стратешки определби во која се нашиот план и визија за Македонија.

Една од нашите определби е Република Македонија Унитардна држава со една државна власт на нејзината територија. Територијата на Република Македонија е недделива и неотуѓива и без можност за нејзино дезинтегрирање во било какви единки.

Ветувам дека ќе ја оствариме оваа определба, бидејќи Македонија е нашата татковина , Република Македонија е нашиот дом. Онака како што се бориме за нашите домови ќе се борие и за Македонија.

Close