Продолжува акцијата за уривање дивопостоавени шанкови во Охрид

Утрово се чисти просторот кај плажата „Горица Три“ која се враќа во првобитна состојба по уривањето на неколку шанкови градени од бетон и камен и отстранувањето на потпорни ѕидови и површини од плажата прекриени со бекатон. Денес се урнати и тоалетите кои не биле приклучени на одводот туку имало изградено септички јами, а се вшри увид и на див приклучок на водоводниот систем.

Close