Охридскиот Чинар – едно од петте нови природни реткости во Македонија

Министерот за животна средина и просторно планирање донесе решение за прогласување на 5 нови природни реткости.

Киселичката пештера, Чинарот во Охрид, Дабот благун во село Бели, Црната дудинка од Лесново и Карактеристичен геолошки профил – Звегор се петте нови природни реткоски прогласени со решение донесено од Министерот за животна средина и просторно планирање.

Како што соопшти МЖСПП, решенијата за прогласување на природните реткости се објавени во Сл. весник Број 174 од 22 август 2019г. (https://bit.ly/2Mj12GB ) и во Сл.весник Број 205 од 7 октомври 2019г. (https://bit.ly/2oO0cc1).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close