Дали Охрид ќе изгуби уште едно обележје? Што ќе се случи со Охридска банка?

До 4 ти ноември се очекува да заврши превземањето на Охридска банка од Шпаркасе групацијата од Грац Австрија. На Македонска берза објавени се чувствителни информации  за банката, како што се проект понуда, мислење на управниот одбор на Охридска банка. Дознаваме дека најавени се технолошки вишоци без конкретни податоци. Исто така вработените од зградата во Охрид чувствуваат несигурност што ќе се случи со зградата и нивните работни места.

Се поставува прашањето дали по ова ќе снема уште едно обележје на Охрид – Охридска банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close