Општина Охрид: Ќе разгледаме дали има можност за мораторум на градежните активности

Општина Охрид ќе ги преземе сите активности во согласност со законските прописи, со цел да се исполнат задолженијата кои Владата на Република Северна Македонија им ги додели на општините, за подобро и поефикасно спроведување на Препораките од Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, кои се во насока на зачувување на статусот на Охридскиот регион како светско наследство, најави локалната самоуправа.

Општина Охрид ќе ги преземе сите активности во согласност со законските прописи, со цел да се исполнат задолженијата кои Владата на Република Северна Македонија им ги додели на општините, за подобро и поефикасно спроведување на Препораките од Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, кои се во насока на зачувување на статусот на Охридскиот регион како светско наследство, најави локалната самоуправа.

Општина Охрид ќе ги преземе сите активности во согласност со законските прописи, со цел да се исполнат задолженијата кои Владата на Република Северна Македонија им ги додели на општините, за подобро и поефикасно спроведување на Препораките од Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, кои се во насока на зачувување на статусот на Охридскиот регион како светско наследство, најави локалната самоуправа.

Општинските надлежни служби ќе ги разгледаат законските можности во однос на владината препорака за прогласување на мораториум на градежните активности до донесување на Планот за управување со природното и културно наследство. По налог на градоначалникот Константин Георгиески, во рок од 10 дена ќе биде изготвен Акциски план со роковник за спроведување на препораките на УНЕСКО. Веднаш по изготвувањето, овој план ќе биде ставен на дневен ред на седница на Советот на Општина Охрид– информира Општина Охрид.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close