Соопштение за јавност на ОО СДСМ ОХРИД

На  вчерашната прва седница на ИО и НО на ОО СДСМ Охрид во фер и демократска атмосфера , едногласно беа избрани секретар, организациски секретар и претседател на НО на ОО СДСМ Охрид, со што се комплетира партиското раководство на ОО СДСМ Охрид .
Од членовите се избрани :
1. Васко Паскали како секретар на ОО СДСМ Охрид,
2. Ристе Недески како организациски секретар на ОО СДСМ Охрид,
3. Бранко Ногачески како претседател на Надзорниот одбор на ОО СДСМ Охрид.

ОО СДСМ Охрид најавува активности со кои постојано ќе биде меѓу граѓаните, ќе ги слуша нивните потреби и пристапува кон решавање на нивните проблеми.

Секогаш со граѓаните и во интерес на граѓаните.

Зборот ВАЖИ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close