Бројни активности за почист град

И изминатава работна седмица екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ беа максимално ангажирани во подигнување на степенот на јавна чистота и јавно зеленило во градот и приградските населби.

Се уредуваше крајбрежниот појас на потегот од под Калето до вливот на река Грашница во Охридско Езеро. Ангажирана беше специјална механизација во подигање на расфрланиот кабаст отпад, градежен шут и рамнење на теренот.

Се уредуваше крајбрежниот појас од плажите кои не се дадени под концесија потег Лагадин-камп Елешец.

Рачно  се расчистуваше ресата од водите на езерото кај пристаништето .

Поради несовесно однесување на поединци и деградирачки однос кон урбаната опрема се превзедоа санациони активности и поставување  нови фундаменти за корпите за ситен отпад околу градскиот пазар, ул.„Македонски Просветители„  и градскиот парк.

Се уредаваше и јавното зеленило и се косеше тревата и дивата вегетација на следните локации:

покрај магистрален пат с.Косел-с.Вапила

шумскиот дел покрај  патот до Горна Порта

Се продолжи со уредување на зелениот појас покрај патот до населба Свети  Стефан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close