Пропаѓа дел од тротоарот на Јане Сандански

Бекатон плочките пропаѓаа во земја во должина од неколку метри, паралелно со коловозот. Најверојатно тротоарот пропаѓа во земја паралелно со траса на одвод или други подземни инсталации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close