Breaking News

  • ЛОКАЛНАТА ЈА ЗАГРАДИ И ОЗНАЧИ „ЦРНАТА ДУПКА“ НА УЛИЦАТА „АСНОМ“ ДОПРВА ЌЕ ЈА САНИРА

    ЛОКАЛНАТА ЈА ЗАГРАДИ И ОЗНАЧИ „ЦРНАТА ДУПКА“ НА УЛИЦАТА „АСНОМ“ ДОПРВА ЌЕ ЈА САНИРА

        По објавувањето на написот дека на пресекот меѓу улиците „АСНОМ“ и „Галичица“ во Охрид зјае отворена „црна дупка“ Локалната очигледно стапила во акција, но работата не е докрај завршена. Сепак, нашата забелешка вредеше. Пропаднатиот дел од тротоарот е  заграден, а се чини неговото ...
    По објавувањето на написот дека на пресекот меѓу улиците „АСНОМ“ и „Галичица“ во Охрид зјае отворена „црна дупка“ Локалната очигледно стапила во акција, но работата не е докрај ...
MОЈОТ ЖИВОТ - МОЈОТ СВЕТ: УСТИЈАНА РЕЧКОСКА - ШИКОСКА