Breaking News

  • ПОПУШТИ ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „АСНОМ“ СЕ ОТВОРИ ДУПКА

    ПОПУШТИ ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „АСНОМ“ СЕ ОТВОРИ ДУПКА

    Дека бекатонот со кој се поплочуваат тротоарите  не секогаш е добро решение,а можеби во случајов се работи и за неквалитетна изведба на работите ќе посведочат фотографиите.  Деновиве на пресекот меѓу улиците „АСНОМ “ и „Галичица “попуштил  тротоарот и на тоа место „зинала“ дупка. Па сега не ...
Студот, зимата и ноќта се најголемите непријатели на бездомниците. Во Македонија за нив се грижат Министерството за труд и социјала и Црвениот крст. Помошта никогаш не е доволна. Реална бројка се ...
MОЈОТ ЖИВОТ - МОЈОТ СВЕТ: УСТИЈАНА РЕЧКОСКА - ШИКОСКА