Breaking News

  • БАБА ВАНЃА ГО СПОМНУВАЛА РУДНИКОТ ''АЛШАР'' КАКО СПАС ЗА МАКЕДОНИЈА

    БАБА ВАНЃА ГО СПОМНУВАЛА РУДНИКОТ ”АЛШАР” КАКО СПАС ЗА МАКЕДОНИЈА

    Легендарната претскажувачка Ванѓелија Гуштерова, попозната како Баба Ванѓа во едно свое претскажување предвидела дека Македонија ќе има финансиски проблеми се додека не почне со работа рудникот ”Алшар”. Ова таа му го кажала на извесен   С. Синадиноски кој ја посетил Баба Ванѓа во ...